Mechatronika

Mechatronika - popis

Mechatronické přístupové uzamykací systémy principiálně kombinují oprávnění mechanického přístupu pomocí klíče při uzamykání dveří či jiných prostor s elektronickým oprávněním přístupu. Elektronický přístup je umožněn pomocí média, kterým může být clip nalisovaný na hlavu mechanického klíče, karta, přívěšek na klíči, popřípadě čip umístěný v hodinkách.

Na tomto mediu je unikátní, neopakovatelné číslo, které určuje jednoznačně uživatele média. Pro vlastní odemykání příslušných dveří, které jsou zapracovány do uzamykacího systému lze použít třech druhů přístupů. Za prvé klasicky, a to pouze za použití jediného mechanického klíče ve všech místech, kde je ve dveřích umístěna mechanická stavební vložka. Za druhé pouze elektronicky clipem, kartou, přívěškem, a to u dveří, které jsou osazeny chytrým kováním Clever nebo digitální vložkou. Za třetí shodou oprávnění mechanického a elektronického přístupu na mechanickém, clipem opatřeném klíči u dveří, které jsou opatřeny mechatronickou stavební vložkou, nebo jsou osazeny chytrým kováním Clever a mechanickou vložkou s příslušným oprávněním přístupu na mechanickém klíči.

Kombinací popsaných skutečností lze docílit velice variabilního přístupu každého jednotlivého uživatele do všech dveří vždy jedním klíčem, jedním médiem, nebo jejich spojením všude tam, kam je daný uživatel oprávněn vstupovat.

U mechatronických aktuátorů (aktuátor = mechatronická vložka, digitální vložka, Clever ) lze potom naprogramovat oprávnění přístupů různým způsobem:

  • příslušné médium uživateli umožní nebo neumožní vstup do dveří
  • příslušné médium umožní vstup uživateli pouze v určité dny
  • příslušné médium umožní uživateli vstup od určitého času do jiného zvoleného času
  • příslušné médium umožní oprávněným uživatelům vstup od určitého času až od okamžiku, kdy do daného prostoru či dveří vstoupil hlavní uživatel tohoto prostoru
  • příslušné médium umožní uživateli přístup od určitého data do jiného data

U naprogramovaných časových funkcí se automaticky mění čas na letní a zimní.

Média

U mechatronických systémů či jeho částí může být tak libovolně v závislosti na potřebách a charakteru zákazníka umožněno jedinému uživateli jediným médiem, aby např. do jedněch dveří měl oprávnění každý pracovní den, do jiných dveří měl oprávnění každou sobotu od 8 do 12 hod., do dalších dveří pouze o prázdninách, jiné dveře může otevírat pouze každé pondělí od 6 do 14 hodin, ale teprve po té, co tyto dveře poprvé otevřel jeho nadřízený apod.

Pomocí mechatronických uzamykcích přístupových systémů zcela odpadá starost v případě ztráty klíče s clipem či jiného média. Příslušné místo vstupu se jednoduše přeprogramuje s tím, že oprávnění původního média je nahrazeno oprávněním média jiného a zákazník tak nemusí mít obavy ze zneužití ztraceným médiem.

Mechatronické aktuátory rovněž dokáží dát uživateli informace o posledních 1000 událostech (oprávněné vstupy a výstupy, pokusy osob nemajících příslušné oprávnění vstupu). Veškerý servis spojený s programováním je trvale zajištěn. Za situace, že si zákazník také zakoupí nezbytný hardware, lze přeprogramované nové nastavení zasílat zákazníkovi po internetu a on následně sám velice jednoduchým způsobem provede fyzické nové naprogramování konkrétního aktuátoru. Zařízení pracuje s vlastním vnitřním napájením a nemusí se tak realizovat žádná další složitá kabeláž.

Mechatronické systémy jsou tak velice vhodným a doplňujícím technickým zařízením v již existujících mechanických uzamykacích systémech (systémy generálního klíče), neboť přináší další možnosti, jak vyhovět měnícím se provozním potřebám zákazníka a dávají mu tak investiční jistotu.

Stejně tak jsou vhodné pro jednotlivé případy, kdy chceme vstup do uzamčeného prostoru mít pod kontrolou nad vstupem a výstupem jednotlivých osob příslušnými dveřmi, dále v případech, kdy jsou mezi obsluhou dveří osoby, které stále ztrácí klíče, nebo tam, kde chceme zjednodušit přístup, například potřebuje-li osoba dveře často otevírat a při tom nemá zcela volné ruce.

Příslušná média lze současně dále užívat i pro další činnosti jako je ku příkladu docházkový systém, rezervace závodního stravování apod., vše samozřejmě za podmínky, že i tyto systémy pracují s legicovou technologií.


Karta

Karta

Médium ke kování Clever nebo digitání vložce.

cena: 471 Kč
více informací

Klíč s clipem

Klíč s clipem

Toto médium pro užívání mechatronické vložky Compact.

cena: 859 Kč
více informací

Mechatronické kování Clever

Mechatronické kování Clever

Kování Clever lze použít ve spojení s libovolným (stávajícím) dveřním vložkovým zámkem. Přístup je umožněn pomocí elektronického média..

cena: 16 638 Kč
více informací

Compact vložka

Compact vložka

Pro zajištění vstupu je u této mechatronické vložky nezbytné, aby došlo ke shodě v přístupu na mechanické a elektronické části klíče. Lze tedy naprogramovat každý klíč samostatně v závislosti na požadavku oprávnění tohoto klíče z hlediska přístupu v určité dny, v určitém časovém úseku apod.

cena: 17 052 Kč
více informací

Digitální zámková vložka

Digitální zámková  vložka

Digitální vložku lze použít ve spojení s libovolným (stávajícím) dveřním vložkovým zámkem. Přístup přes dveře opatřené digitální vložkou se děje pomocí elektronického média (karty,clipu,přívěšku, hodinek s čipem)). Přístup bude dle požadavků zákazníka naprogramován např. pro různé dny (všední, svátky, víkendy) nebo pro různé časové úseky (úřední doba, pracovní doba, libovolné časy, což musí být součástí zadání.

cena: 17 447 Kč
více informací